$(document).ready(function() {
Toàn cảnh Núi Bà Đen
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (bình minh) 1
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (bình minh) 2
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (bình minh) 3
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn 1
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn 2
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn 3
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn 4
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn 5
Toàn cảnh Chùa Bà Đen Tây Ninh
Tượng Phật nằm - Phật nhập niết bàn
Cột mốc núi Bà Đen
Sảnh nhà ga Vân Sơn
Toàn cảnh Ga Vân Sơn
Cửa nhà ga Bà Đen
Cửa soát vé ga Bà Đen
Khu nhà hàng và ghế chờ ga Bà Đen
Cabin cáp treo
Cổng chào - Vòng tròn Mặt trời
Cổng chào - Vườn hoa
Ga Vân Sơn và Vườn hoa
Ga Vân Sơn và Vườn hoa 1
Khu trưng bày tầng 1
Phòng Chiếu phim Phật Giáo
Khu trưng bày tầng 1_2
Khu trưng bày tầng 1_3
Khu trưng bày tầng 1_4
Khu trưng bày tầng 3
Khu trưng bày tầng 3_1
Khu trưng bày tầng 3_2
Khu trưng bày tầng 3_3
Khu trưng bày tầng 3_4
Khu trưng bày tầng 3_5
Khu trưng bày tầng 3_6
Khu trưng bày tầng 3_7
Khu trưng bày tầng 3_8
Khu trưng bày tầng 3_9
Khu trưng bày tầng 3_10
Khu trưng bày tầng 3_11
Khu trưng bày tầng 3_12
Khu trưng bày tầng 3_13
Khu trưng bày tầng 3_14
Khu trưng bày tầng 3_15
Khu trưng bày tầng 3_16
Khu trưng bày tầng 3_17
Khu trưng bày tầng 4
Khu trưng bày tầng 4_2
Khu trưng bày tầng 4_3
Khu lưu giữ Xá lợi Phật tầng 4
Giới Thiệu Chung
Thông tin Sun World Ba Den Mountain
Thông tin Sun World Ba Den Mountain

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});