$(document).ready(function() {
Trước cổng chính - Cổng số 1
Cổng chính
Quảng trường
Hồ nước 1
Hồ nước 2
Hồ nước 3
Hồ nước 4
Hồ nước 5
Hồ nước 6
Cổng số 2
Cổng số 3
Cổng số 4
Đồi thông
Khu thể dục thể thao số 1
Khu thể dục thể thao số 2
Khu thể dục thể thao số 3
Khu vui chơi trẻ em 1
Khu vui chơi trẻ em 2
Khu vui chơi trẻ em 3
Lối ra vào nhà vệ sinh số 1
Lối ra vào nhà vệ sinh số 2
Giới Thiệu Chung
Công Viên Cầu Giấy
Công Viên Cầu Giấy

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});