$(document).ready(function() {
Toàn cảnh Tràng An
Bến Thuyền
Đền Trình
Thuyền ra/vào Đền Trình
Cửa Đền Trình
Đền Trình - Đền Cổ
Cổng Tam Quan
Hang Tối
Bên ngoài Hang Tối
Lối ra/vào Hang Tối
Hang Tối 01
Hang Sáng
Hang Nấu Rượu
Hang Nấu Rượu - Đền Trần
Bên ngoài Hang Nấu Rượu lên Đền Trần
Đền Trần
Đền Trần 02
Hang Đột
Lối vào Hang Đột
Hang Đột 01
Đền Thánh Cao Sơn
Đền Suối Tiên
Trên cầu lối vào Đền Suối Tiên
Bên ngoài Đền Suối Tiên
Cổng Vào Đền Suối Tiên
Sân Đền Suối Tiên
Núi Địa Linh
Hành Cung Vũ Lâm
Sân Điện trước Hành Cung Vũ Lâm
Điện trước Hành Cung Vũ Lâm
Sân Điện sau Hành Cung Vũ Lâm
Điện sau Hành Cung Vũ Lâm
Phía sau Hành Cung Vũ Lâm
Toàn cảnh chùa Bái Đính
Tam Quan Nội
Sân Tam Quan Nội
Trước cửa Tam Quan Nội
Bên trong Tam Quan Nội
Hành Lang La Hán 01
Hành Lang La Hán 02
Hành Lang La Hán 03
Tháp Chuông
Bên ngoài Tháp Chuông
Lối ra/vào Tháp Chuông
Tầng 1 Tháp Chuông
Tầng 2 Tháp Chuông
Điện Quán Âm
Sân Điện Quán Âm
Bên ngoài Điện Quán Âm
Bên trong Điện Quán Âm
Điện Pháp Chủ
Sân Điện Pháp Chủ
Điện Pháp Chủ 1
Điện Pháp Chủ 2
Điện Pháp Chủ 3
Điện Pháp Chủ 4
Điện Pháp Chủ 5
Hành Lang La Hán 4
Điện Tam Thế
Trước cửa Điện Tam Thế
Điện Tam Thế 1
Điện Tam Thế 2
Điện Tam Thế 3
Điện Tam Thế 4
Điện Tam Thế 5
Điện Tam Thế 6
Điện Tam Thế 7
Tháp Báo Thiên - Bảo Tháp
Tượng Phật Di Lặc
Giếng Ngọc
Toàn cảnh chùa Bái Đính phía sau
Giới Thiệu Chung
Chùa Bái Đính Khu danh thắng cảnh Tràng An
Chùa Bái Đính
Khu danh thắng cảnh Tràng An

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});