$(document).ready(function() {
Mặt Tiền Nha Khoa
Cửa vào Nha Khoa
Sảnh lễ tân
Phòng Vip
Bàn khám 1
Bàn khám 2
Bàn khám 3
Bàn khám 4
Phòng Implant
Lối lên / xuống tầng 2
WC
Hành Lang tầng 2
Khu vực Phòng chụp XQuang
Phòng khám 3
Phòng khám 4
Giới Thiệu Chung
Nha Khoa ChinGo
Nha Khoa ChinGo

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});