$(document).ready(function() {
Toàn cảnh ban ngày
Toàn cảnh ban ngày, trên hồ bơi
Toàn cảnh sáng sớm
Bể bơi ban ngày
Bể bơi hoàng hôn
Giới Thiệu Chung

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});