$(document).ready(function() {
Hồ Hoàn Kiếm
Bốn mùa Four Seasons
Bốn mùa Four Seasons 02
Bốn Mùa Four Seasons 03
Tràng Tiền Plaza
Tràng Tiền Plaza 01
Bưu Điện Hà Nội
Tượng Đài Lý Thái Tổ
Tượng Đài Lý Thái Tổ 01
Đài Phun Nước
Trung Tâm Thông Tin Văn Hoá Hồ Gươm
Tầng 2 - Trung Tâm Thông tin Văn Hóa Hồ Gươm
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 01
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 02
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 03
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 04
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 05
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 06
Phòng Khám Phá Di Sản Heritage 07
Thủy Tạ
Thủy Tạ 01
Cổng chính vào Đền Ngọc Sơn
Đền Ngọc Sơn nhìn xa
Tháp Bút
Cổng vào Cầu Thê Húc
Cầu Thê Húc
Cổng Đền Ngọc Sơn - Đắc Nguyệt Lâu
Đền Ngọc Sơn
Hồ Hoàn Kiếm đêm
Đền Ngọc Sơn nhìn xa đêm
Cổng chính vào Đền Ngọc Sơn đêm
Tháp Bút đêm
Cổng vào Cầu Thê Húc đêm
Bên ngoài Thủy Tạ đêm
Giới Thiệu Chung
Hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});