$(document).ready(function() {
Ga Yên Nghĩa
Khu soát vé ga Yên Nghĩa
Lối lên/xuống sảnh tàu ga Yên Nghĩa
Sảnh chờ tàu ga Yên nghĩa
Bên trong tàu ga Yên Nghĩa
Ga Vành Đai 3
Khu soát vé Vành Đai 3
Lối lên sảnh đi Yên nghĩa vành Đai 3
Lối lên sảnh đi Cát Linh Vành Đai 3
Sảnh chờ tàu ga Vành Đai 3
Lên tàu Vành Đai Ba
Ga Thượng Đình
Khu soát vé ga Thượng Đình
Lối lên/xuống sảnh tàu Thượng Đình
Sảnh chờ tàu Thượng Đình
Lên tàu ga Thượng Đình
Ga Cát Linh
Cửa vào ga Cát Linh
Quầy bán vé tự động ga Cát Linh
Quầy bán vé ga Cát Linh
Khu soát vé ga Cát Linh
Lối lên/xuống sảnh tàu ga Cát Linh
Sảnh chờ tàu ga Cát Linh
Lên tàu điện ga Cát Linh
Hồ Hoàng Cầu
Cầu vượt Thượng Đình
Cầu vượt Đại Học Hà Nội
Cầu vượt Bách Hóa Thanh Xuân
Cầu vượt co.opmart Hà Đông
Trong tàu
Giới Thiệu Chung
Metro Cát Linh - Hà Đông
Metro Cát Linh - Hà Đông

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});