$(document).ready(function() {
Toàn cảnh Tam Chúc
Cổng Tam Quan
Bên ngoài Cổng Tam Quan
Bên trong Tam Quan
Hộ Pháp 1
Hộ Pháp 2
Vườn Cột Kinh
Điện Quán Âm
Bên ngoài Điện Quán Âm
Cửa vào Điện Quán Âm
Bên Trong Điện Quán Âm
Điện Pháp Chủ
Bên ngoài Điện Pháp Chủ
Bên trong Điện Pháp Chủ
Điện Pháp Chủ 01
Điện Pháp Chủ 02
Điện Tam Thế
Bên ngoài Điện Tam Thế
Bên trong Điện Tam Thế
Chùa Ngọc
Sân Chùa Ngọc
Chùa Cổ Ba Sao
Thủy Đình
Đình Tam Chúc
Sân Đình Tam Chúc
Đảo Cò
Giới Thiệu Chung
Chùa Tam Chúc
Chùa Tam Chúc

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});